Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

„SPOŁEM” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola

Historia spółdzielni

„SPOŁEM” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola istnieje na warszawskim rynku od ponad 140 lat (1869r).

W trakcie długoletniej działalności mimo wielu trudności Spółdzielnia przeżywała okresy dynamicznego rozwoju i stagnacji gospodarczej, zwiększając zasoby lokalowe poprzez wykup lokali użytkowych od Gminy, wychodząc ze swoją działalnością poza teren Woli, uruchamiając nowe placówki w innych dzielnicach Warszawy oraz dostosowując placówki do standardów europejskich. Działalność swoją prowadzi w 30 placówkach, zatrudnia 320 osób. Spółdzielnia prowadzi również „Ogólnopolską Giełdę Antyków i Staroci” popularnie zwaną Bazarem na Kole.

W roku 2006 „Społem” WSS Wola przystąpiła do działalności deweloperskiej i jako generalny inwestor wybudowała budynki mieszkalno-usługowe na terenie swojej działalności tj. na Woli przy ul. Redutowej, Górczewskiej, Antka Rozpylacza i Wolskiej.

Od roku 1994 Spółdzielnią kieruje Pan Janusz Szczękulski – Prezes Zarządu, który pracę w „Społem” WSS Wola rozpoczął w 1970 roku. Zarząd pod kierownictwem P.Szczękulskiego przy udziale Rady Nadzorczej i załogi Spółdzielni podejmował szereg działań mających na celu utrzymanie się na rynku warszawskim.

Kontakt

„SPOŁEM” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola

ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa

tel. 48 22 632 30 23

fax +48 22 632 40 41